Rượu chuối hột sở hữu tỷ lệ vàng giữa chuối rừng của các vùng thổ nhưỡng, biết bổ sung thêm hạt già sao vàng vào quá trình ngâm ủ

Sở hữu tỉ lệ vàng của CHUA, CHÁT, NGỌT giữa các vùng thổ nhưỡng, kiểu dáng chai cao, sang trọng, độ rượu nhẹ phù hợp trào lưu; công nghệ chống giả nắp lồng nắp

Sở hữu tỷ lệ vàng giữa chuối rừng của các vùng thổ nhưỡng, bổ sung thêm hạt già sao vàng vào quá trình ngâm ủ, độ rượu nhẹ phù hợp trào lưu, kiểu dáng chai cao, sang trọng; công nghệ chống giả nắp lồng nắp