Khung chia thành 4 ô với ảnh nền và hiệu ứng

TÍNH NỒNG ĐỘ CỒN KHÍ THỞ

LƯỢNG CỒN ĐÃ UỐNG
Loại Số lượng Độ cồn
Bia (lon 330ml)
Rượu vang (chai 750ml)
Rượu mạnh (chai 500ml)
Loại khác (chai 500ml) %