Khung chia thành 4 ô với ảnh nền và hiệu ứng

Tính nồng độ cồn trong máu, khí thở

 
giờ       phút  
Lượng cồn đã tiêu thụ
Loại Lượng uống Đơn vị tính Độ cồn
Bia
Rượu vang
Rượu mạnh
Loại khác
 
%