PHA CHẾ COCKTAIL

Nhập nguyên liệu

Chọn nguyên liệu Thể tích (ml) Độ cồn (%) Độ ngọt (g/100ml) Độ chua (g/100ml) Xóa
       

Kết quả hỗn hợp

Thể tích (ml) Độ cồn (%) Độ ngọt (g/100ml) Độ chua (g/100ml)
Tổng hợp 0 0 0 0
Nhận xét
Giá trị tham khảo Min 156 Min 14 Min 5 Min 0,76
Max 178 Max 16 Max 7,5 Max 0,94